Öresundshälsan - Företagshälsovård i Malmö

En bro
till bättre hälsa.

Förebyggande hälsovård, rehabilitering & sjukvård.

Nya Öresundshälsan företagshälsovård

Hälsa, friskvård, trivsel, effektivitet och kvalitet går hand i hand och skapar en god arbetsmiljö och ett gott klimat för utveckling. Med vår samlade kompetens kan vi åstadkomma denna helhetssyn tillsammans med dig och dina medarbetare.

Läs mer om de förebyggande tjänster vi erbjuder.

Nya Öresundshälsan sjukvård

Genom den unika kännedom som vi har om de anställda på våra anslutna företag, deras arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vi på ett tidigt stadium finna tecken på arbetsrelaterade sjukdomar. På så vis kan vi minimera sjukskrivningstiden till nytta för både den drabbade individen och företaget.

Läs mer om vår sjukvård.