VÄXEL: 040-49 16 10

ÖPPETTIDER: MÅN-TORS 08.15-16.30, FRE 08.15-16.00, LUNCHSTÄNGT 12.00-13.00

God arbetsmiljö är a och o!

Enligt arbetsmiljölagen är det idag arbetsgivarens skyldighet att tillgodose en god arbetsmiljö för sina anställda, såväl fysisk som psykisk. Öresundshälsan erbjuder en rad tjänster som hjälper dig att nå dina hälsomål och minimera kostbara sjukskrivningar.

Kartläggning

Få svar på var i organisationen eventuella problem finns och vilka åtgärder som bör sättas in.

Screening

Förebygg vibrationsskador med screening och riskbedömning av arbetsplatsen.

SAM-arbete

Ta hjälp av vår arbetsmiljöingenjör i ditt SAM-arbete.

Ergonomi

Förebygg arbetsskador och psykisk ohälsa genom en arbetsplatskartläggning.

Teckna Öresundshälsans Företagsavtal

Med vårt företagsavtal får ditt företag tillgång till både friskvård och lättillgänglig sjukvård. Ni som företag får en egen tillägnad företagssköterska.

Låt oss berätta mer om vårt förmånliga företagsavtal! Anmäl ditt intresse, så kontaktar vi dig

Öresundshälsan

Vill du veta mer om vårt företagsavtal?