Arbetsmiljöingenjör - Öresundshälsan

Arbetsmiljöingenjör

Våra arbetsmiljöingenjörer har mångårig erfarenhet och har genomgått Arbetsmiljöverkets utbildning för skyddsingenjörer. Erfarenhet finns ifrån både stora och små företag inom industri- och tjänsteföretag samt kommuner.

En av arbetsmiljöingenjörens uppgifter är att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) vilket innebär att:

Exempel på övriga tjänster:

BAM (grundutbildning i Bättre Arbetsmiljö)

SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete)

Byggarbetsmiljösamordnare (lagstagdad enl. AFS 2005:18)

Vibrationer information / utbildning (lagstagdad enl. AFS 2005.15)

Buller och hörsel information /utbildning (lagstadgad enl. AFS 2005:16)