Företagshälsovård - Öresundshälsan

Företagshälsovård

Öresundshälsan har resurserna och kompetensen

Arbetslivet blir tuffare och tuffare med ökade krav på effektivitet och lönsamhet. Detta medför att allt fler medarbetare drabbas av sjukdomar, vilket i sin tur bidrar till ökad sjukskrivning med ökade kostnader för både företag och samhälle. Vi på Öresundshälsan kan hjälpa till att bryta denna trend genom att tillsammans med dig och dina medarbetare skapa en sund arbetsplats, som tar vara på humankapitalet, företagets viktigaste resurs. Vårt mål är att verka för ”långtidsfriska” medarbetare hos våra kundföretag. Öresundshälsan har kompetensen för att nå dessa mål.

Är du intresserad av vad du kan behöva hjälp med? Ta gärna en titt på vår behovsanalys för mer information.

De tjänster som vi erbjuder är bl.a.: