Det främjande goda samtalet - Öresundshälsan

Det främjande goda samtalet

Vill du träna samtalsteknik och skaffa dig en strategi för hur du genomför klargörande samtal med dina medarbetare?

De svåra samtalen kräver en medvetenhet om vad man gör med varandra när man samtalar.

Omedvetna kränkningar, outsagda förväntningar och ohörda påståenden kan försämra eller i värsta fall fördärva miljön på en arbetsplats.

Öresundshälsan kan nu erbjuda träning i kommunikationsförmåga enligt ett främjande perspektiv som gäller svåra frågor exempelvis:

Vi erbjuder handledning i grupp (5-8 personer):

Med hjälp av vana handledare, rehabiliteringsläkare och företagssköterska, erbjuder Öresundshälsan hjälp att systematiskt träna de svåra samtalen, så att arbetsledare kan känna sig trygga och få en bra kommunikation med sina medarbetare.

Träningsredskapet/metoden består av gruppövningar med rollspel, enligt en lättillgänglig teknik.

Ta kontakt med oss

Hör av er till oss på 040-49 16 10 och fråga efter någon av våra företagssköterskor som kan informera om våra olika föreläsningar och övriga tjänster.