Ergonomi - Öresundshälsan

Ergonomi

Ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön. Det är viktigt att det finns möjlighet att påverka arbetets tekniska och organisatoriska utformning utifrån människans behov och förutsättningar.

Nedan följer ett antal tjänster vi kan tillhandahålla inom området ergonomi.

Individuellt arbetsplatsbesök – alternativ 1

I vissa fall kan det vara aktuellt att göra en individuell ergonomisk bedömning av en specifik arbetsplats. Det kan t ex handla om en arbetsplats, där personalen upplever återkommande arbetsrelaterade besvär.

Individuellt arbetsplatsbesök – alternativ 2

Genomgång av sitt- och ståergonomi av bildskärmsarbetsplatsen. Vi brukar inleda aktiviteten med en ergonomiinformation, ca 20 minuter. Därefter följer ett individuellt arbetsplatsbesök, ca 15 minuter per arbetsplats. Förslag på ev. förändringar sammanfattas i en skriftlig rapport.

Individuellt arbetsplatsbesök – alternativ 3

För bedömning av komplicerade arbetsplatser kan vi erbjuda video alternativt fotodokumentation av arbetsplatsen. Utifrån materialet genomförs en riktad ergonomiundervisning.

Ergonomisk riskbedömning enligt AFS 2012:2 och 2001:01

Arbetsgivaren ska enligt AFS 2012:2 undersöka om arbetstagarna utför arbete med arbetsställningar och arbetsrörelser, manuell hantering samt repetitivt arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande. Arbetsgivaren ska bedöma om belastningarna enskilt eller i kombination kan innebära risk för skador i rörelseorganen och på stämbanden. Riskerna ska bedömas utifrån belastningarnas duration (hur länge), frekvens (hur ofta) och intensitet (hur mycket). Bestämmelser om åtgärder, uppföljning och dokumentation av riskbedömningen finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:01.

Vi kan vara ett stöd i att kartlägga, dokumentera, analysera och sammanfatta aktiviteten med förslag på åtgärder.

Ta kontakt med oss

Hör av er till oss på 040-49 16 10 och fråga efter vår ergonom som kan informera mer om våra tjänster.