Hälsokontroll - kontor - Öresundshälsan

Hälsokontroll – kontor

Hälsokontrollen, är ett utmärkt hjälpmedel när det gäller att öka medvetenheten kring vad hälsa är för den enskilda medarbetaren. Det ger också en vägledning för vilka ev. aktiviteter och satsningar på förbättring av arbetsmiljön som kan vara aktuella. En hälsokontroll-Kontor tar ca 50 minuter att genomföra.

Hälsokontrollen består av nedanstående moment:

Formulär

Varje person fyller i ett formulär innan vi genomför hälsokontrollen. Frågorna i formuläret omfattar hälsodeklaration, fysisk och psykosocial arbetsmiljö och levnadsvanor.

Provtagning och mätningar

Hälsosamtal

Avslutningsvis genomförs ett samtal där samtliga faktorer vägs in och man reflekterar över resultatet. Varje individ får direkt återkoppling till sitt aktuella hälsoläge.

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Om tillräckligt antal personer från företaget genomgår en hälsokontroll, kan en samlad statistik redovisas.

Ergonomigenomgång

I priset ingår även en ergonomigenomgång för varje kontorsarbetsplats (bokas separat) motsvarande antalet beställda hälsokontroller Kontor.

Utöka med följande prover…

Prostataprov rekommenderas till män över 50 år. Lungfunktionsmätning/Spirometri rekommenderas rökare > 35 år. Blod i avföring, prov rekommenderas på alla > 60 år.