Hälsoprofil (HPB) - Öresundshälsan

Hälsoprofil (HPB)

Hälsoprofilen, enligt Stråkenshusmodellen, är ett utmärkt hjälpmedel när det gäller att öka medvetenheten kring vad hälsa är för den enskilda medarbetaren. Vi använder hälsoprofilen i vårt hälsofrämjande arbete för att på ett bra sätt se vad varje person har för behov och möjlighet till livsstilsförändring. En hälsoprofil tar ca 60 minuter.

Hälsoprofilen består av nedanstående moment:

Formulär

Varje person fyller i ett formulär innan vi genomför hälsoprofilen. Frågorna i formuläret omfattar våra levnadsvanor rörande arbetssituation, fritidsaktiviteter, motion, kost, tobak, medicinska symtom och stress.

Provtagning och mätningar

Vi kontrollerar längd, vikt, midjemått, BMI, fettfri kroppsvikt, fettmassan och blodtryck.

Konditionstest

Ett cykeltest genomförs för att bedöma konditionen. Cykeltestet innebär en 6-7 minuters cykling som motsvarar cykling i lätt uppförsbacke (inget hårdtest).

Hälsosamtal

Avslutningsvis genomförs ett samtal där samtliga faktorer vägs in och man reflekterar över resultatet. Varje individ får direkt återkoppling till sitt aktuella hälsoläge.

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Om tillräckligt antal personer på samma företag testas kan en samlad statistik redovisas.

Utöka med följande prover…

Även blodprover kan beställas till, som blodfetter, levervärde, njurvärde, blodvärde och sockervärde. Prostataprov rekommenderas till män över 50 år och debiteras extra.

Kombinera med…

En aktivitet som bygger på hälsoprofilen kan kombineras med andra friskvårdsaktiviteter som t ex inspirationsföreläsningar kring kost och motion, utbildning i stresshantering och olika typer av prova-på aktiviteter.

Ta kontakt med oss

Vi är glada om vi kan hjälpa er att skräddarsy era friskvårdsaktiviteter. Hör av er till: Kristina Håkansson 040-49 15 90, kristina.hakansson@oresundshalsan.se eller Monica Engström på 040-49 16 05, monica.engstrom@oresundshalsan.se