Inspirationsföreläsningar om friskvård & livsstilsfaktorer - Öresundshälsan

Inspirationsföreläsningar om friskvård & livsstilsfaktorer

Öresundshälsan har som ambition, att med olika aktiviteter, utbildningar och föreläsningar, öka medvetenheten kring vad hälsa är för den enskilda medarbetaren och på arbetsplatsen. Nedan följer ett antal intressanta föreläsningar inom temat friskvård och livsstilsfaktorer.

Föreläsningar

Frågeställningarna ovan tas upp och förklaras under våra olika temaföreläsningar. Under föreläsningen ger vi också användbara tips och kunskap inom de olika ämnena.

Tidsåtgång

Varje föreläsning tar ca 30-45 minuter.

Tips på kombinerade aktiviteter

Föreläsningarna kan kombineras med olika teman enligt eget önskemål och vara ett inslag under arbetsplatsträff, personalmöte eller kick-off.

En del företag väljer att göra en friskvårdssatsning där föreläsningar kombineras med t ex en individuell hälsoprofilbedömning. Aktiviteten innefattar ifyllande av formulär med frågor kring levnadsvanor, provtagning, mätning och konditionstest. Bedömningen avslutas med ett hälsosamtal med tips på områden som kan vara i behov av en livsstilsförändring.

Ta kontakt med oss

Hör av er till oss på 040-49 16 10 och fråga efter någon av våra företagssköterskor som kan informera om våra olika föreläsningar och övriga tjänster.