Rehabilitering - Öresundshälsan

Rehabilitering

Vi arbetar i nära samarbete med företagen och personalorganisationerna och tar fram beslutsunderlag i syfte att förebygga ohälsa orsakad av brister i fysisk, psykisk och social miljö.

Genom aktiv rehabilitering är vårt mål att återföra långtidssjukskrivna så snabbt som möjligt till arbetslivet utan att för den sakens skull ersätta medicinska krav. Vi kan samordna kontakten mellan arbetsgivare, behandlande läkare, sjukgymnast, försäkringskassa och berörd arbetstagare.

Vi samarbetar med Arbetslivsresurs AB. Genom vårt samarbete med ITRIM på Jägersro och FORUM på Djäknegatan i Malmö kan vi också komplettera rehabiliteringen med aktiv fysisk träning.