VÄXEL: 040-49 16 10

 

Bemannad växel: 08.15-13.00, Automatisk växel: 13.00-15.00
ÖPPETTIDER: MÅN-TORS 08.15-16.30, FRE 08.15-16.00, LUNCHSTÄNGT 12.00-13.00

Öresundshälsans kurser i hälsa och välmående

Öresundshälsan har som ambition att med olika aktiviteter, utbildningar och föreläsningar, öka medvetenheten kring tema friskvård och livsstilsfaktorer. Vi vill belysa vad hälsa är för den enskilda medarbetaren och vilken inverkan det har på arbetsplatsen som stort. Vi erbjuder även en rad kurser och utbildningar för bättre hälsa och ökat välmående.

Temaföreläsningar om friskvård och livsstilsfaktorer

Vi erbjuder temföreläsningar inom

  • Kost och kolesterol
  • Motion
  • Sömn
  • Stress och återhämtning

Under våra temaföreläsningar tar vi upp frågeställning som:

– varför tilltalas vi av det söta och feta?

– är vi viljelösa offer under hjärnans diktatur?

– hur påverkas vår kropp av motion?

– vad beror det på att många lider av sömnstörningar?

– hur påverkas kroppen av stress och brist på återhämtning?

Tips på kombinerade eller skräddarsydda aktiviteter

Föreläsningarna kan kombineras enligt eget önskemål och vara ett inslag under arbetsplatsträffar, personalmöten eller kick-off.

En del företag väljer att göra en friskvårdssatsning där föreläsningar kombineras med t.ex. en individuell hälsoprofilbedömning. Aktiviteten innefattar ifyllande av formulär med frågor kring levnadsvanor, provtagning, mätning och konditionstest. Bedömningen avslutas med ett hälsosamtal med tips på områden som kan vara i behov av en livsstilsförändring.

Läs mer om Hälsokontrollen och Hälsoprofil

Mindfulness – Lär dig hantera livets svårigheter

Mindfulness är medveten närvaro och acceptans att vara uppmärksam i ögonblicket utan att värdera det. Forskning har visat att regelbunden träning i mindfulness bland annat kan leda till minskad stress, bättre sömn, ökad empati, mindre oro/rädsla, mindre smärta och ökad livskvalité.

I kursen går vi igenom de förhållningssätt till livet som gör Mindfulness så bra för oss. Vi varvar teori med praktiska övningar i kroppsscanning samt andningsövningar.

Genom kursen lär vi ut verktyg som hjälper till att hantera vardagen och de situationer som kan uppstå både på arbetsplatsen och i privatlivet. Kurserna leds av utbildad mindfullnessinstruktör. 

Yomi – lär dig känna igen och acceptera dina behov och resurser

Känner du stress, oro eller ångest? Har du sömnsvårigheter eller smärta? YOMI är en metod som kombinerar psykologisk teori och kunskap med yoga- och mindfulnesspraktik. Syftet med YOMI är att hjälpa personer att hitta sätt att bättre ta hand om sig själva med hjälp av de verktyg som psykologi, yoga och mindfulness kan erbjuda.

I samarbete med psykologer från Tellas Consulting erbjuder Öresundshälsan YOMI work, YOMI workshops och YOMI individuell. 

Kurs i stresshantering

Idag är det extra viktigt att man på arbetsplatsen kan förebygga stress och därmed förhindra kostsam sjukskrivning och rehabilitering.

Öresundshälsan erbjuder fördjupande kurser i hur du som enskild medarbetare eller ledare kan förhålla dig till stress och undvika att ”gå eller springa in i väggen” och kanske därmed undvika att drabbas av utmattningsdepression. Kursen lär ut de tecken som är de mest vanliga på ohälsosam stress, och hur individen på enkelt sätt kan stoppa den utveckling som långvarig negativ stress innebär. Kusen leds av legitemerade psykologer från Tellas Consulting.

Information och bokning

Har du frågor eller vill veta mer om våra utbildningar och kurser, kontakta din företagssköterska eller ring vår reception på 040-49 16 10.

Intresseanmälan företagsavtal

Med vårt företagsavtal får ditt företag tillgång till både företagshälsa och sjukvård. 

Låt oss berätta mer om vårt förmånliga företagsavtal! Anmäl ditt intresse, så kontaktar vi dig. Vid frågor, vänligen skriv ett mail till info@oresundshalsan.se. 

Öresundshälsan

Vill du veta mer om vårt företagsavtal?

Nyheter