Hälsovård - Öresundshälsan

Hälsovård

Hälsokontrollen, är exempelvis ett utmärkt hjälpmedel när det gäller att öka medvetenheten kring vad hälsa är för den enskilda medarbetaren. Det ger också en vägledning för vilka ev. aktiviteter och satsningar på förbättring av arbetsmiljön som kan vara aktuella. En hälsokontroll tar ca 60 minuter att genomföra.