Om Öresundshälsan - Öresundshälsan

Om Öresundshälsan

Öresundshälsan är ett familjeföretag som bildades 1991 av läkare Anders Wallin. Företagets koncept har sedan begynnelsen varit att erbjuda en kvalitativ förebyggande hälsovård och en lättillgänglig sjukvård. Detta för att undvika att vid icke-arbetsrelaterade sjukdomar hänvisa kundföretagens medarbetare till vårdcentral med ofta långa väntetider. Öresundshälsan strävar efter att med nära samarbete med kunden arbeta för en sund arbetsplats och minimering av sjukdagarna.

Våra resurser är:

Vi finns på Derbyvägen och Djäknegatan i Malmö samt på Odens tvärgränd i Trelleborg.