Sjukvård - Öresundshälsan

Sjukvård

Lättillgänglig sjukvård är en viktig del i den hälsofrämjande verksamheten. I samma koncern som Öresundshälsan företagshälsovård har vi Öresundshälsan sjukvård. Sjukvården består av Derbykliniken i Malmö och Odenkliniken i Trelleborg vars läkare bedriver traditionell allmän sjukvård och har tillgång till behandlande sjukgymnaster. Derbykliniken och Odenkliniken är belägna i samma hus som företagshälsovården vilket bidrar till ett nära samarbete.