Företagshälsa och Sjukvård i ett unikt koncept samlat under ett tak

Öresundshälsan – för långtidsfriska medarbetare!.

Öresundshälsan erbjuder framtidens företagshälsovård. En komplett klinik för förebyggande hälsovård där vi tillsammans med dig skapar en sund arbetsplats med friska medarbetare.

Arbetslivet blir tuffare och tuffare med ökade krav på effektivitet och lönsamhet. Detta medför att fler drabbas av ohälsa, vilket i sin tur bidrar till högre sjukskrivning med ökade kostnader för både företag och samhälle. Vi kan hjälpa dig att bryta trenden. Vårt mål är att du ska ha ”långtidsfriska” medarbetare.

Vad vi kan hjälpa dig med

Vi erbjuder framtidens företagshälsa. Ett komplett koncept för hälso-, arbetsmiljö- och sjukvård där vi tillsammans med er, skapar en sund arbetsplats med välmående medarbetare. En plats utan dyra och onödiga sjukskrivningar. En plats där arbetsglädje och trivsel skapar bra förutsättningar för framgång.
Därför har vi satt ihop ett unikt koncept för företagshälsa där vi stöttar med all typ av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser, såväl fysiska som psykiska.
Välkomna till Öresundshälsan Företaghälsa!
ALLA kan inspireras till ett friskare liv.

Hälsa

Hur mår dina medarbetare? Regelbundna hälsokontroller ger en status på medarbetarnas mående, ett arbetsgivarverktyg för rätt insats i arbetsmiljö- och hälsoarbetet.

Arbetsmiljö

Friskare företag genom en god arbetsmiljö. Vi hjälper er att kartlägga arbetsplatsen och arbetsmiljön. Tillsammans med er skapas handlingsplan med målet att skapa en frisk och välfungerande arbetsplats.

Rehabilitering

Vi har såväl fysioterapeuter, ergonomer och psykologer som hjälp och stöd för förebyggande åtgärder och en snabbare tillfrisknad.

Utbildningar och kurser

Vi vill öka medvetenheten och kunskapen om hälsa och tillsammans bygga sunda och friska företag.

Covid

Vi genomför provtagningar för SARS-CoV 2 med medicinskt friskintyg som utfärdas av våra erfarna läkare.

Sjukvård

Sjukvård i rätt tid. Snabb tillgång till sjukvård är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet. Vi samverkar med Öresundsläkarna för tillgång till specialistläkare, allmänläkare och fysioterapeuter.

Kontaktformulär

För närmare infomation se länk längst ned

Våra öppettider

Vi har lunchstängd mellan 12:00 till 13:00 Måndag till Fredag

Måndag

08:00 – 16:30

Tisdag

08:00 – 16:30

Onsdag

08:00 – 16:30

Torsdag

08:00 – 16:30

Fredag

08:00 – 16:30

Lör + Sön

Stängd

Telefon öppettider

Vi har lunchstängd mellan 12:00 till 13:00 Måndag till Fredag

Måndag

08:15 – 14:15

Tisdag

08:15 – 14:15

Onsdag

08:15 – 14:15

Torsdag

08:15 – 14:15

Fredag

08:15 – 14:15

Lör + Sön

Stängd

Våra samarbetspartners

Vi säkerställer alltid hög kompetens och har nära samarbete med många olika aktörer i området.