Företagshälsa

En viktig investering i organisationen

Företagshälsa är en viktig del av en organisation och handlar om att främja hälsa och välbefinnande hos medarbetarna. Genom att fokusera på företagshälsa kan företaget öka produktiviteten, minska sjukskrivningar och öka den mentala hälsan hos medarbetarna. Det finns många olika sätt att förbättra företagshälsan, såsom att erbjuda regelbundna hälsoundersökningar och friskvårdsaktiviteter.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö handlar om att skapa en säker och hälsosam miljö för medarbetarna att arbeta i. Olika verktyg kan användas för att kartlägga och förbättra arbetsmiljön, såsom riskinventeringar och medicinska kontroller. Vibrationer i vissa branscher kan påverka medarbetarnas hälsa och välbefinnande, därför är det viktigt att utföra en särskild riskinventering. SAM och ergonomi är också viktiga områden inom arbetsmiljö, som handlar om att anpassa arbetsplatsen och arbetsuppgifterna efter medarbetarnas behov och förmågor.

Rehabilitering & psykisk ohälsa

Rehabilitering och psykisk ohälsa är viktiga områden inom företagshälsa. Genom att erbjuda fysioterapi, sjukgymnastik och coaching kan företaget hjälpa medarbetarna att återhämta sig efter skador och hantera stress och andra psykiska utmaningar. Sjukvård och arbetsförmågebedömningar är också viktiga verktyg för att förbättra företagshälsan.

Utbildning & kurser

Utbildning och kurser inom företagshälsa kan vara ett bra verktyg för att förbättra medarbetarnas hälsa och välbefinnande, samt att stärka en hälsosam arbetsmiljö. Hälsa och livsstil, psykosocial arbetsmiljö och säkerhet, ledarskap och personal samt arbetsrätt är alla viktiga områden som kan belyses i olika utbildningar och kurser. Mindfulness och stresshantering är också viktiga ämnen som kan tas upp för att hjälpa medarbetarna att hantera stress på ett hälsosamt sätt.

TA STEGET

BLI KUND HOS OSS

En investering i företagshälsa är en investering i ditt företag och dina anställda. 

Sommarstängt

Vi håller sommarstängt vecka 30 & 31. Under denna period hänvisas patienterna för receptförfrågningar till vår receptförnyelse och för andra frågor till vår e-post info@oresundshalsan.se. Vi är åter den 5 augusti. Trevlig sommar!

Här hittar du våra öppettider