ÖRESUNSHÄLSAN - FÖR LÅNGTIDSFRISKA MEDARBETARE

FÖRETAGSHÄLSA OCH SJUKVÅRD

FRAMTIDENS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Öresundshälsan erbjuder framtidens företagshälsa i Malmö. En komplett klinik för förebyggande hälsovård där vi tillsammans med dig skapar en sund arbetsplats med friska medarbetare. Arbetslivet blir tuffare och tuffare med ökande krav på effektivitet och lönsamhet. Detta medför att fler drabbas av ohälsa, vilket i sin tur bidrar till högre sjukskrivning med ökade kostnader för både företag och samhälle.

VÅRA TJÄNSTER

HÄLSA

Hur mår dina medarbetare? Regelbundna hälsokontroller ger en status på medarbetarnas mående, ett arbetsgivarverktyg för rätt insats i arbetsmiljö- och hälsoarbetet.

ARBETSMILJÖ

Friskare företag genom en god arbetsmiljö. Vi hjälper er att kartlägga arbetsplatsen och arbetsmiljön. Tillsammans med er skapas handlingsplan med målet att skapa en frisk och välfungerande arbetsplats.

REHABILITERING

Vi har såväl fysioterapeuter, ergonomer och psykologer som hjälp och stöd för förebyggande åtgärder och en snabbare tillfrisknad.

UTBILDNINGAR & KURSER

Vi vill öka medvetenheten och kunskapen om hälsa och tillsammans bygga sunda och friska företag.

SJUKVÅRD

Sjukvård i rätt tid. Snabb tillgång till sjukvård är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet. Vi samverkar med Öresundsläkarna för tillgång till specialistläkare, allmänläkare och fysioterapeuter.

COVID 19

Vi genomför provtagningar för SARS-CoV 2 med medicinskt friskintyg som utfärdas av våra erfarna läkare.

GÖR HÄLSOKONTROLLER PÅ DINA ANSTÄLLDA

En investering i företagshälsa är en investering i ditt företag och dina anställda. 

Recensioner

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Vi säkerställer alltid hög kompetens och har ett nära samarbete med flera aktörer.

medhelp
Susano
riksnara
Audiomera
medisera
Tellas
dahlergonomi
rewell
unilabs
Tilly