OM ÖRESUNDSHÄLSAN

ÖRESUNDSHÄLSAN - SEDAN 1991

Öresundshälsan etablerades 1991 av en av vår föregångare doktor Anders Wallin och har genom åren erbjudit Malmös företag högklassig företagshälsovård och sjukvård. Verksamheten har utvecklats och fortsätter utvecklas i samma anda.

Idag bedrivs Öresundshälsan av en av våra överläkare som också är verksam på mottagningen. Verksamheten bedrivs på Jägersro som mest förknippas med trav och hästsport. Idag 30 år senare är vi lyckligt lottade om att kunna bygga vidare på våra visioner och ambitioner.

Vår vision- Långtidsfriska medarbetare för ett hållbart arbetsliv och samhälle.

Vår affärsidé bygger på att alla kan inspireras till ett friskare liv. Vi tror att alla företag och anställda kan må bättre och därmed bli mer framgångsrika genom att utveckla arbetsmiljön och det sammanhang de befinner sig i. Vår roll är att vara samarbetspartner och rådgivare som kan lösa upp knutar för att nå fram till ett friskare liv. 

Öresundshälsan är medlem i Sveriges Företagshälsor

Hälsovård - en effektiv och lönsam investering

Att investera i företagshälsovård medför många fördelar, bland annat piggare medarbetare, färre sjukdagar och högre arbetsglädje. Detta ökar i sin tur medarbetarnas produktivitet vilket ger en konkurrensfördel som gynnar företaget på flera plan. Det finns vetenskapliga belägg på att en satsning företagshälsovård ger ekonomisk vinning för företaget och bättre hälsa för individen.

Vi ser till hela ditt företag

Öresundshälsan består av ett professionellt och kunnigt team som ser till hela ditt företags välmående, såväl arbetsmiljö som fysisk och psykisk hälsa. Vi hjälper dig att förebygga hälsoproblem, minska riskfaktorer och bygga upp en god hälsa genom hälsovård, aktiv rehabilitering och arbetsrelaterad sjukvård. På Öresundshälsan träffar du företagsläkare, företagssköterskor, fysioterapeuter, ergonomer, arbetsmiljöingenjörer och beteendevetare.

Sjukvård i samarbete med Öresundsläkarna

Lättillgänglig sjukvård är en viktig del i den hälsofrämjande verksamheten. Vi samarbetar med Öresundsläkarna, vars läkare och behandlande fysioterapeuter tillhandahåller traditionell sjukvård och rehabilitering. Öresundsläkarna ligger i samma hus som företagshälsovården vilket bidrar till ett nära samarbete där vi till exempel utreder och behandlar sjukdomar, symptom och avvikande resultat.

MILJÖ & KVALITET

Företagshälsa och miljö

Öresundshälsan Företagshälsa strävar efter att vara ett företag som verkar för en bättre miljö och en hållbar framtid. På Öresundshälsan Företagshälsa har vi som mål att arbeta resurseffektivt och med så lite miljöpåverkan som möjligt, utan att tumma på kvaliteten eller på våra patienters säkerhet. Vi arbetar bland annat med: 

Företagshälsa och miljö

Kvalitet är centralt i vårt arbete och innehåller många olika delar. Som kund ska du alltid känna att:

Kvalitét för oss är även att:

TRO - på hållbar hälsa i ett hållbart samhälle

TILLGÄNGLIGHET

Vi gör alltid vårt bästa för att ni skall få träffa oss och för att vi i vår verksamhet ska vara tillgängliga för varandra.

RESPEKT

Allas lika värde. Vi behandlar varandra och våra kunder som vi själva vill bli behandlade.

OMHÄNDERTAGANDE

Ni som kund och patient är vårt fokus, kollegor emellan är vi varandras stöd.

Vill du veta mer?

Vi erbjuder framtidens företagshälsa. Ett komplett koncept för hälsa-, arbetsmiljö- och sjukvård där vi tillsammans med er skapar en sund arbetsplats med välmående medarbetare.

Öresundshälsan  är en registrerad vårdgivare som står under inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn. 

ÖPPETTIDER

Dagen innan: Julafton, Nyårsafton, Midsommarafton – håller verksamheten öppet till kl. 12.00

KONTAKT

VI ANVÄNDER COOKIES

Genom att använda vår webbsida godkänner du att vi använder oss av cookies. Läs mer