ARBETSFÖRMÅGEBEDÖMNING

Arbetsförmågebedömning – förutsättningar för
ett fungerande arbetsliv

Som arbetsgivare behöver du ha klart för dig vilka resurser som kan ge resultat vid rehabilitering.

När skall du som arbetsgivare stötta vid rehabilitering och när är det enbart
medarbetarens ansvar?

Som arbetsgivare finns det inte möjlighet att stötta alla som drabbas av ohälsa. I flesta fall är det sjukvårdens uppgift. I vissa fall finns det goda skäl för dig som arbetsgivare att gå in med ett engagemang.

Men när skall du agera respektive avvakta? Det är frågor som Öresundshälsan Företagshälsa i samarbete med Susano kan hjälpa dig att besvara vid en
arbetsförmågebedömning.

Arbetsmetodik utgår ifrån en kartläggning som fångar upp alla dimensioner som påverkar vid sjukskrivning eller arbetspåverkande ohälsa. Susano har identifierat fem dimensioner som är väsentliga vid en arbetsförmågebedömning.

Dimensioner för kartläggning av arbetsförmåga

  • Processkartläggning

Krävs alltid vid långvariga sjukfall där det finns en komplexitet där enbart själva
ärendehanteringen kan vara fördröjande för rehabiliteringen.

  • Arbetsförmågebedömning med kartläggning av hälsa

Kartläggningen av hälsan är central vid arbetsförmågebedömningen. Den sätter ramarna för omfattning och längden på insatserna.

  • Arbetsförmågebedömning och arbetets förutsättningar

Arbetets karaktär är en annan viktigt faktor i arbetsförmågebedömningen.

  • Är arbetet fysiskt tungt?
  • Omgivningsfaktorer påverkar prognosen vida arbetsförmågebedömning

Kartläggning av omgivningsfaktorer har stor betydelse för prognos och motivation.

  • Hur ser medarbetarens ekonomiska förutsättningar ut?
  • Organisation och arbetsförmågebedömning

I första hand baseras kartläggningen på individperspektivet i organisationen.

DELA DIREKT TILL SOCIALA MEDIER

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

KOM IGÅNG MED FRAMTIDENS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Vi erbjuder framtidens företagshälsa. Ett komplett koncept för hälsa-, arbetsmiljö- och sjukvård där vi tillsammans med er skapar en sund arbetsplats med välmående medarbetare.

Öresundshälsan  är en registrerad vårdgivare som står under inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn. 

ÖPPETTIDER

Dagen innan: Julafton, Nyårsafton, Midsommarafton – håller verksamheten öppet till kl. 12.00

KONTAKT

VI ANVÄNDER COOKIES

Genom att använda vår webbsida godkänner du att vi använder oss av cookies. Läs mer