ARBETSRÄTT

ARBETSRÄTT- Det känsliga ämnet

Behöver du svar på de svåra frågorna? och finns ett behov av en ökad kunskap inom arbetsrätt för dig
som arbetsgivare eller för er personalgrupp?

Vänligen läs informationen nedan:

Öresundshälsan Företagshälsa tror på kvalitet, expertis och sakkunnighet. Vi är därför stolta för vårt samarbete inom arbetsrätt med Ask, Lundgren & Fugleberg Advokater. Ask, Lundgren & Fugleberg Advokater är en advokatbyrå specialiserad på arbetsrätt. I samarbete erbjuder vi som företagshälsa och advokatfirma utbildning och rådgivning i det svåra och känsliga ämnet – Arbetsrätt.

Heldagsutbildning för chefer – Sjukskrivningar, misskötsel och konflikter i arbetslivet.

En chefsutbildning i arbetsrätt där personalens skyldigheter är i fokus.

Att vara en ledare är inte lätt. Förutom att leda och fördela arbetet så ska man också entusiasmera och motivera sina medarbetare, vara en klok kompis, ha empati, förståelse samt känna till alla arbetsrättliga regler och naturligtvis vara rättvis. En sådan kravlista kan kännas övermäktig för de flesta människor och sanningen att säga så är det nog ganska få, om någon, som kan slå sig för bröstet och säga att ”jag fixar allt det där”. Ett företags ledning måste både känna till och följa de regler och lagar som styr arbetslivet samtidigt som den är empatisk och ser människan i sin medarbetare. Detta är inte så svårt som det låter. Men man måste veta HUR och vilka regler man har att rätta sig efter. Denna utbildning skall på ett överskådligt sätt ge kunskap om de regler och lagar som styr arbetslivet samtidigt som de interageras med de psykologiska mekanismer och förhållanden som gör att arbetsgivare kan hantera både de ”hårda” och ”mjuka” faktorerna. Under utbildningsdagen kommer det att ges gott om utrymme att diskutera egna erfarenheter i tidigare eller nu pågående ärenden både vad gäller sjukskrivningar, misskötsel och konflikter. Vi ser gärna att deltagarna har funderat igenom frågor de skulle ha glädje av att diskutera.

Utbildningens innehåll:

 1. Den hårda varan – lagarna. Vilka rättigheter har arbetsgivaren och vilka skyldigheter har arbetstagaren?
  · Vilka typskyldigheter har de anställda?
  · Dokumentation, det som inte är nedtecknat finns inte alls.
  · NÄR, HUR och VARFÖR skall man dokumentera.
  · Är dokumentationen något jag måste delge arbetstagaren/den fackliga organisationen.
  · Mall på dokumentation ges och gås igenom.
 2. Att hantera sjukskrivningar och konflikter· Misskötsel och uppsägning av personliga skäl. Tillfällig föräldrapenning och Föräldrapenning – hur hanterar man detta som arbetsgivare vid misstanke om missbruk av försäkringen. Halvdagsutbildning för samtlig personal.

I anställningsavtalet ingår det en mängd rättigheter och skyldigheter, för arbetsgivaren och för den anställde. Regelverket finner man i en mängd lagar, förordningar, föreskrifter och i praxis från våra domstolar. Utöver dessa regler finns det oftast också kollektivavtal som skall följas. Erfarenhetsmässigt har medarbetare ofta ganska bra kännedom om vilka rättigheter som följer av anställningsavtalet. Kunskaperna om vilka skyldigheter man har är oftast, dessvärre, mer begränsade.

Vad många arbetsgivare inte känner till är att företaget/organisationen själva också skapar praxis för just det företaget eller för just den organisationen. Ibland genom att handla på ett visst sätt och ibland faktiskt genom att underlåta att handla. Denna “lokala” praxis kan få en mycket stor betydelse i framtida tvist. Det är därför mycket viktigt att man inte skapar praxis man inte önskar och att varje företag har ett tydligt regelverk om vad som gäller på just den arbetsplatsen. Ett tydligt regelverk är dock utan nytta om inte personalen känner till vilka regler som gäller.

Medvetenhet och Kunskap – en källa till en hälsosam arbetsplats.

Kunskap och medvetenhet både hos chefer OCH personal om regelverket minimerar risken för framtida problem och tvister. Om samtliga medarbetare och chefer vet vad man har att förhålla sig till är risken också mindre för dispyter, misskötsel och oegentligheter på arbetsplatsen.

Innehållet i denna utbildning om ca: 3 timmar är som följer:


– Vilka rättigheter har arbetsgivaren och vilka skyldigheter har arbetstagaren med fokus på arbetstagarens skyldigheter?
– Vilka typskyldigheter har de anställda?
– Kravet på att utföra en ”normalprestation”
Det är arbetsgivaren ensam som leder och fördelar arbetet, personalen skall acceptera detta.
– Sjukskrivningar och konflikter
Misskötsel och uppsägning av personliga skäl

DELA DIREKT TILL SOCIALA MEDIER

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

KOM IGÅNG MED FRAMTIDENS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Vi erbjuder framtidens företagshälsa. Ett komplett koncept för hälsa-, arbetsmiljö- och sjukvård där vi tillsammans med er skapar en sund arbetsplats med välmående medarbetare.

Öresundshälsan  är en registrerad vårdgivare som står under inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn. 

ÖPPETTIDER

Dagen innan: Julafton, Nyårsafton, Midsommarafton – håller verksamheten öppet till kl. 12.00

KONTAKT

VI ANVÄNDER COOKIES

Genom att använda vår webbsida godkänner du att vi använder oss av cookies. Läs mer