ERGONOMI

Är din arbetsplats optimal för alla dina medarbetare?

För att undvika arbetsskador, sjukskrivningar och psykisk ohälsa är det viktigt att arbetsplatsen är anpassad för verksamheten. Ta hjälp av Öresundshälsan Företagshälsa för en ergonomisk analys av ditt företag.

Ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Med andra ord ska arbetsplatsen vara så skonsam som möjligt för kroppen, för det arbete som ska utföras.

Öresundshälsan Företagshälsans fysioterapeuter och ergonomer hjälper till att kartlägga ditt företags arbetsplats utifrån den ergonomiska arbetsmiljön och kan föreslå eventuella förbättringar. En kartläggning kan vara aktuell t.ex. om personalen upplever återkommande arbetsrelaterade besvär. Med en god ergonomisk arbetsmiljö ges förutsättning för friskare medarbetare och färre kostbara sjukdagar.

Vid en arbetsplatskartläggning tittar vi på:

  • klimat
  • ljus
  • ljud
  • arbetsställning
  • arbetshöjd
  • kroppshållning

Ergonomisk riskbedömning enligt AFS 2012:2 och 2001:01

Öresundshälsan Företagshälsa kan även bistå med ergonomiska riskbedömningar enligt AFS 2012:2 och 2001:01 samt komma med förslag på åtgärder. Vid en riskbedömning undersöker vi om arbetsuppgifter kan vara hälsofarliga eller onödigt tröttande för individen. Vi bedömer även risk för belastningsskador utifrån:

  • duration (hur länge)
  • frekvens (hur ofta)
  • intensitet (hur mycket)
  • ROM-Analys

DELA DIREKT TILL SOCIALA MEDIER

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

KOM IGÅNG MED FRAMTIDENS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Vi erbjuder framtidens företagshälsa. Ett komplett koncept för hälsa-, arbetsmiljö- och sjukvård där vi tillsammans med er skapar en sund arbetsplats med välmående medarbetare.

Öresundshälsan  är en registrerad vårdgivare som står under inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn. 

ÖPPETTIDER

Dagen innan: Julafton, Nyårsafton, Midsommarafton – håller verksamheten öppet till kl. 12.00

KONTAKT

VI ANVÄNDER COOKIES

Genom att använda vår webbsida godkänner du att vi använder oss av cookies. Läs mer