HÄLSA & LIVSSTIL

Öresundshälsan Företagshälsans kurser i hälsa och välmående

Öresundshälsan Företagshälsa har som ambition att med olika aktiviteter, utbildningar och föreläsningar, öka medvetenheten kring tema friskvård och livsstilsfaktorer. Vi vill belysa vad hälsa är för den enskilda medarbetaren och vilken inverkan det har på arbetsplatsen som stort. Vi erbjuder även en rad kurser och utbildningar för bättre hälsa och ökat välmående.

Temaföreläsningar om friskvård och livsstilsfaktorer

Vi erbjuder temföreläsningar inom

  • Kost och kolesterol
  • Motion
  • Sömn
  • Stress och återhämtning

Under våra temaföreläsningar tar vi upp frågeställning som:

– varför tilltalas vi av det söta och feta?

– är vi viljelösa offer under hjärnans diktatur?

– hur påverkas vår kropp av motion?

– vad beror det på att många lider av sömnstörningar?

– hur påverkas kroppen av stress och brist på återhämtning?

Tips på kombinerade eller skräddarsydda aktiviteter

Föreläsningarna kan kombineras enligt eget önskemål och vara ett inslag under arbetsplatsträffar, personalmöten eller kick-off.

En del företag väljer att göra en friskvårdssatsning där föreläsningar kombineras med t.ex. en individuell hälsoprofilbedömning. Aktiviteten innefattar ifyllande av formulär med frågor kring levnadsvanor, provtagning, mätning och konditionstest. Bedömningen avslutas med ett hälsosamtal med tips på områden som kan vara i behov av en livsstilsförändring.

DELA DIREKT TILL SOCIALA MEDIER

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

KOM IGÅNG MED FRAMTIDENS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Vi erbjuder framtidens företagshälsa. Ett komplett koncept för hälsa-, arbetsmiljö- och sjukvård där vi tillsammans med er skapar en sund arbetsplats med välmående medarbetare.

Öresundshälsan  är en registrerad vårdgivare som står under inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn. 

ÖPPETTIDER

Dagen innan: Julafton, Nyårsafton, Midsommarafton – håller verksamheten öppet till kl. 12.00

KONTAKT

VI ANVÄNDER COOKIES

Genom att använda vår webbsida godkänner du att vi använder oss av cookies. Läs mer