MEDICINSKA KONTROLLER

Medicinska kontroller i arbetslivet
(AFS 2005:6)

Öresundshälsan Företagshälsa utför de Medicinska kontroller enligt föreskrift (AFS 2005:6) som en del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. Medicinska kontroller syftar till att:

 • Tidigt upptäcka ohälsa i arbetsmiljön eller/och hos individ.
 • Kartlägga risker i arbetsmiljön som underlag till arbetsgivaren.
 • Säkerställa att arbetstagaren har tillräcklig fysisk eller psykisk arbetsförmåga.
 • Förebygga arbetsskador och olycksfall.
 • Informera arbetstagarna om riskerna i arbetet och hur man arbetar förebyggande. 

Öresundshälsan Företagshälsa erbjuder en komplett service gällande medicinska kontroller i arbetslivet. Undersökningen är en medicinsk åtgärd och följer riktlinjerna för medicinska kontroller i arbetslivet. Hos Öresundshälsan Företagshälsa är samtlig personal vidareutbildande i utförandet av kontrollerna och intygen. Resultaten kan på gruppnivå återkopplas till arbetsplatsen så att eventuella hälsorisker kan åtgärdas och förebyggas.

 • Bly och Kadmium
 • Asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer
 • Allergiframkallande kemiska produkter (härdplaster)
 • Vibrationsscreening
 • Buller
 • Nattarbete

DELA DIREKT TILL SOCIALA MEDIER

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

KOM IGÅNG MED FRAMTIDENS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Vi erbjuder framtidens företagshälsa. Ett komplett koncept för hälsa-, arbetsmiljö- och sjukvård där vi tillsammans med er skapar en sund arbetsplats med välmående medarbetare.

Öresundshälsan  är en registrerad vårdgivare som står under inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn. 

ÖPPETTIDER

Dagen innan: Julafton, Nyårsafton, Midsommarafton – håller verksamheten öppet till kl. 12.00

KONTAKT

VI ANVÄNDER COOKIES

Genom att använda vår webbsida godkänner du att vi använder oss av cookies. Läs mer