MINDFULNESS & STRESSHANTERING

Öresundshälsan Företagshälsans kurser i mindfulness och stresshantering

Mindfulness – Lär dig hantera livets svårigheter

Mindfulness är medveten närvaro och acceptans att vara uppmärksam i ögonblicket utan att värdera det. Forskning har visat att regelbunden träning i mindfulness bland annat kan leda till minskad stress, bättre sömn, ökad empati, mindre oro/rädsla, mindre smärta och ökad livskvalité.

I kursen går vi igenom de förhållningssätt till livet som gör Mindfulness så bra för oss. Vi varvar teori med praktiska övningar i kroppsscanning samt andningsövningar.

Genom kursen lär vi ut verktyg som hjälper till att hantera vardagen och de situationer som kan uppstå både på arbetsplatsen och i privatlivet. Kurserna leds av utbildad mindfullnessinstruktör.

Yomi – lär dig känna igen och acceptera dina behov och resurser

Känner du stress, oro eller ångest? Har du sömnsvårigheter eller smärta? YOMI är en metod som kombinerar psykologisk teori och kunskap med yoga- och mindfulnesspraktik. Syftet med YOMI är att hjälpa personer att hitta sätt att bättre ta hand om sig själva med hjälp av de verktyg som psykologi, yoga och mindfulness kan erbjuda.

Öresundshälsan Företagshälsa erbjuder YOMI work, YOMI workshops och YOMI individuell.

Kurs i stresshantering

Idag är det extra viktigt att man på arbetsplatsen kan förebygga stress och därmed förhindra kostsam sjukskrivning och rehabilitering.

Öresundshälsan Företagshälsa erbjuder fördjupande kurser i hur du som enskild medarbetare eller ledare kan förhålla dig till stress och undvika att ”gå eller springa in i väggen” och kanske därmed undvika att drabbas av utmattningsdepression. Kursen lär ut de tecken som är de mest vanliga på ohälsosam stress, och hur individen på enkelt sätt kan stoppa den utveckling som långvarig negativ stress innebär. Kusen leds av våra egna legitemerade psykologer.

DELA DIREKT TILL SOCIALA MEDIER

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

KOM IGÅNG MED FRAMTIDENS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Vi erbjuder framtidens företagshälsa. Ett komplett koncept för hälsa-, arbetsmiljö- och sjukvård där vi tillsammans med er skapar en sund arbetsplats med välmående medarbetare.

Öresundshälsan  är en registrerad vårdgivare som står under inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn. 

ÖPPETTIDER

Dagen innan: Julafton, Nyårsafton, Midsommarafton – håller verksamheten öppet till kl. 12.00

KONTAKT

VI ANVÄNDER COOKIES

Genom att använda vår webbsida godkänner du att vi använder oss av cookies. Läs mer