PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ & SÄKERHET

Öresundshälsan Företagshälsa utbildningar för en säker och trygg arbetsmiljö

I mars 2016 kom nya ändringar i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2015:04) som innebär att samtliga arbetsgivare har en skyldighet att främja en god arbetsmiljö och förebygga hälsorisker. Öresundshälsan Företagshälsa erbjuder ett stort utbud av kurser och utbildningar i syfte att hjälpa företag att skapa en god arbetsmiljö.

Utbildning Beteendebaserad säkerhet

Olyckor i arbetslivet kostar mycket både för de drabbade och för arbetsgivaren. Stor del av olyckorna orsakas av osäkert beteende. Beteendebaserad säkerhet är en metod som syftar till att synliggöra och motverka beteenden som medför risker för oss själva och våra medarbetare. Utbildningen ger grundläggande kunskap om beteendebaserad säkerhet som metod och hur den praktiskt kan implementeras i er verksamhet. Utbildningen sker i samarbete med psykologer från Tellas Consulting.

Utbildning i Psykosocial arbetsmiljö

Idag är stress och hög arbetsbelastning två av de största påverkande faktorerna till försämrad psykosocial arbetsmiljö. Vi erbjuder en utbildning för att öka kompetensen kring vad detta innebär för din organisation. Under utbildningen kommer du få svar på hur du kan omsätta dessa direktiv i din befintliga organisation, så att resultatet inte blir fler regler utan istället en friskare och mer välmående organisation. Utbildningen sker i samarbete med psykologer från Tellas Consulting.

En säker och trygg arbetsplats – utbildningar med PCR Sverige

Öresundshälsan erbjuder i samarbete med PCR Sverige en rad kurser och utbildningar för en säker och trygg arbetsplats.

PCR kan även hjälpa till med årliga analyser av varje anställds behov av utbildning, arbetskläder och skydd samt vara behjälpliga när företag ska komma igång med SAM, SBA eller uppföljning av kontinuerligt arbete gällande arbetsmiljö.

Exempel på PCR:s utbildningar är:
• Arbete på väg
• Brandutbildning
• Fallskyddsutbildning
• Grävmaskinsutbildning
• Heta arbeten
• Liftutbildning

DELA DIREKT TILL SOCIALA MEDIER

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

KOM IGÅNG MED FRAMTIDENS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Vi erbjuder framtidens företagshälsa. Ett komplett koncept för hälsa-, arbetsmiljö- och sjukvård där vi tillsammans med er skapar en sund arbetsplats med välmående medarbetare.

Öresundshälsan  är en registrerad vårdgivare som står under inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn. 

ÖPPETTIDER

Dagen innan: Julafton, Nyårsafton, Midsommarafton – håller verksamheten öppet till kl. 12.00

KONTAKT

VI ANVÄNDER COOKIES

Genom att använda vår webbsida godkänner du att vi använder oss av cookies. Läs mer