SAM

Öresundshälsan Företagshälsans arbetsmiljöingenjörer – ett stöd för ditt SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är en lag som innebär att alla arbetsplatser ska arbeta förebyggande och genomföra åtgärder så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller på annat sätt far illa.

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan du:

 • Upptäcka och åtgärda risker i tid
 • Främja goda arbetsförhållanden, motverka stress och förebygga onödiga sjukskrivningar
 • Genom goda arbetsförhållanden bidra till bättre ekonomi i organisationen
 • Skapa ordning och reda i organisationen, främja trivsel, engagemang och goda
  prestationer.

Ta hjälp av Öresundshälsan Företagshälsa arbetsmiljöingenjör

Öresundshälsan Företagshälsa arbetsmiljöingenjör hjälper företag att efterleva Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter samt arbetar förebyggande genom att utbilda chefer och anställda i arbetsmiljöarbetet. Vår arbetsmiljöingenjör har genomgått Arbetsmiljöverkets utbildning för skyddsingenjörer och har erfarenhet från såväl industri- och tjänsteföretag som kommuner.

Vår arbetsmiljöingenjör hjälper till att:

 • Upprätta och införa rutiner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Medverka vid skyddsrond och skyddskommitté
 • Genomföra riskbedömningar av arbetsmiljön t.ex. vibrationer och buller
 • Medverka vid utformning av nya arbetsplatser
 • Genomföra riskanalyser av maskiner
 • Riskbedömning och inventering av kemiska produkter som hanteras på företaget
 • Genomföra mätningar av buller, vibrationer, belysning, elektriska och magnetiska fält, luftföroreningar t.ex. kontrollera att hygieniska gränsvärden hålls, inomhusklimat osv.
 • Ge förslag på åtgärder

Exempel på övriga tjänster

 • Delta vid om- och nybyggnad av lokaler så att arbetsmiljökrav kommer med redan
  på planeringsstadiet.
 • Genomföra företagsanpassad arbetsmiljöutbildning såsom:
  – BAM (grundutbildning i Bättre Arbetsmiljö)
  – SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete)
  – Byggarbetsmiljösamordnare (lagstadgad enl. AFS 2005:18)
  – Vibrationer information / utbildning (lagstadgad enl. AFS 2005.15)
  – Buller och hörsel information /utbildning (lagstadgad enl. AFS 2005:16)

DELA DIREKT TILL SOCIALA MEDIER

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

KOM IGÅNG MED FRAMTIDENS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Vi erbjuder framtidens företagshälsa. Ett komplett koncept för hälsa-, arbetsmiljö- och sjukvård där vi tillsammans med er skapar en sund arbetsplats med välmående medarbetare.

Öresundshälsan  är en registrerad vårdgivare som står under inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn. 

ÖPPETTIDER

Dagen innan: Julafton, Nyårsafton, Midsommarafton – håller verksamheten öppet till kl. 12.00

KONTAKT

VI ANVÄNDER COOKIES

Genom att använda vår webbsida godkänner du att vi använder oss av cookies. Läs mer